Dodacia adresa:

Alibition s.r.o.
Pražáková 1008/69 Štýřice
639 00 Brno
Česká republika

Adresa pre výmenu a reklamácie:

Alibition s.r.o. Partizánska 5, 066 01 Humenné, Slovenská republika

Fakturačné údaje:
Obchodné meno: Alibition s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Pražáková 1008/69 Štýřice 639 00 Brno, Česká republika

IČO: 098 96 104 
DIČ: CZ09896104

Zapísaná v Obchodnom registri krajského súdu Brno, oddiel C, vložka 121513

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1650581008/1111
IBAN: SK06 1111 0000 0016 5058 1008
BIC/SWIFT: UNCRSKBX

Rýchly kontakt:

Email: info@homeprint.sk